Diferenicijalni i integralni račun 2, šk.god. 2007./2008.

 

Predavanja:

Skalarne funkcije

Diferenciranje skalarnih funkcija 1

Diferenciranje skalarnih funkcija 2

Diferenciranje skalarnih funkcija 3

Diferenciranje skalarnih funkcija 4

Diferenciranje skalarnih funkcija 5. Integriranje skalarnih funkcija 1

Integriranje skalarnih funkcija 2

Vektorska analiza  

Teorija o poljima 1

  Krivuljni integral 1. 

  Plošni integral 1. 

 

Obavijest:

Usmeni ispit, za one koji su se oslobodili pismenog ispita putem kolokvija ili su položili pismeni ispit, održati će se:

- u petak, 6. ožujka 2009. u 9:00;

- u utorak, 10. ožujka 2009. u 15:30.

   Molim sve koji imaju namjeru izići na usmeni ispit u ovim terminima da mi se jave (borka@pmfst.hr) kako bih mogla napraviti raspored polaganja.