Naslovna

 

Uvodno o energetskom certificiranju zgrada

 

 

Programi osposobljavanja

 

 

Prijave za sudjelovanje

 

 

Nastavno osoblje

 

 

Termini osposobljavanja

 

 

Literatura

 

 

Suglasnost Ministarstva

 

 

FAQ (Forum)

 

 

Kontakt

 

 

 

Energetsko certificiranje zgrada      

 

          Ulazak RH u europsku uniju sa sobom donosi i promjenu zakonske regulative u sektoru energetike te općenito energetske učinkovitosti u raznim sektorima potrošnje energije, a posebno u sektoru zgradarstva. Sektor zgradarstva je posebno važan jer je upravo on odgovoran za 40 % od ukupne potrošnje energije te isto toliko emisija ugljičnog dioksida. Sa druge strane u RH približno 85 % zgrada ne zadovoljava trenutno važeće propise o toplinskoj zaštiti zgrada sa potrošnjom većom od 200 kWh/m2god. Nadalje, stambeni fond sačinjava oko 2 mil. zgrada, a od kojih je 50 % izgrađeno do 1970. Upravo je vidljivo da sektor zgradarstva u RH, ali podjednako i u zemljama članicama EU, ima najveći potencijal za uštede.

 

         RH je prihvatila oko tridesetak europskih direktiva iz područja energetike kao i direktivu Europskog parlamenta 2002/91/EC, a što je kroz RH zakonodavstvo iskazano kroz Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju ("Narodne novine" broj 88/17) te Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi („Narodne novine“ broj 73/15., 133/15.). Temeljem direktive Europskog parlamenta o energetskim svojstvima zgrada 2010/31/EC, iznimno je važna prilagodba europskim standardima i zakonima, odnosno trajna edukacija odgovornih osoba. Iz tog razloga postoji opravdana potreba za ovakvim programima stručnog osposobljavanja, a koje je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva upravo predvidjelo navedenim Pravilnicima kroz programe osposobljavanja osoba koje će provoditi energetske preglede i/ili energetsko certificiranje zgrada.

 

 

Uloga Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

 

        Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu (FESB) ima već dugogodišnje iskustvo u stručnom usavršavanju (Gospodarenje rashladnim sredstvima, CISCO akademija i sl. programi). Svojim ljudskim i prostornim kapacitetima FESB je osposobljen za izvođenje stručnih seminara, odnosno različitih programa usavršavanja iz područja tehničkih znanosti, a sve u cilju cjeloživotnog obrazovanja, tj. promicanja razvoja znanja, sposobnosti te u konačnici razvoju društva. FESB se svojim znanstvenim i stručnim djelovanjem, tj. suradnjom s privredom  pozicionirao kao važna institucija u cijeloj Dalmatinskoj regiji i kao takav ima prepoznatljivost i važan regionalni značaj. Nastavni kadar Fakulteta, predstavlja priznate znanstvenike, ali i vrsne stručnjake u svojim područjima, a što dokazuje kontinuirani godišnji rast broja upisanih studenata kao i trajna suradnja sa privredom. Suradnja s privredom je iskazana kroz izradu velikog broja stručnih elaborata, studija, tehničkih analiza, mjerenja te kao što je već prije spomenuto kroz različite programe stručnog usavršavanja koji se već provode na Fakultetu, a koji osiguravaju preduvjete za razvoj Dalmatinske regije.

 

Kao institucije koje će provoditi programe osposobljavanja, Ministarstvo je predvidjelo Sveučilišta, Veleučilišta i druge strukovne organizacije. Stoga, upravo postoji opravdana potreba za formiranjem predloženih programa osposobljavanja, a koji bi se provodili upravo na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB), Sveučilišta u Splitu. Trenutno u cijeloj Dalmatinskoj regiji osim FESB-a ne postoji niti jedna institucija koja ima suglasnost nadležnog Ministarstva za provođenje programa osposobljavanja i u tom pogledu je iznimno važno da upravo FESB osigurava provođenje programa osposobljavanja prema cjelinama propisanim Pravilnicima, NN 113/08 i NN 36/2010,  kako bi se osigurao određeni broj osposobljenih osoba za provođenje energetskih pregleda i energetskog certificiranja. Temeljem toga Fakultet, elektrotehnike strojarstva i brodogradnje uključio se u izvedbu programa za stručno osposobljavanje osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko certificiranje zgrada.