Naslovna

 

Uvodno o energetskom certificiranju zgrada

 

 

Programi osposobljavanja

 

 

Prijave za sudjelovanje

 

 

Nastavno osoblje

 

 

Termini osposobljavanja

 

 

Literatura

 

 

Suglasnost Ministarstva

 

 

FAQ (Forum)

 

 

Kontakt

 

 

Uvodno

 

Sukladno Pravilniku o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju ("Narodne novine" broj 88/17) te Pravilniku o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi („Narodne novine“ broj 73/15., 133/15.).

 

A.    Program stručnog osposobljavanja osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko certificiranje zgrada sa jednostavnim tehničkim sustavom - Modul 1

 

B.     Program stručnog osposobljavanja osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom - Modul 2

 

C.    Program obveznog usavršavanja ovlaštenih osoba za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada Obvezno usavršavanje

 

           Nositelj i izvođač gore navedenih  Programa je Fakultet, elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Splitu. Predviđeno trajanje programa iznosi:

 

- Modul 1 u trajanju od 40 sati

- Modul 2 za strojarsku struku u trajanju od 30 sati

- Modul 2 za elektrotehničku struku u trajanju od 16 sati

- Modul 2 za arhitektonsku i građevinsku struku u trajanju od 24 sata (trenutno se ne izvodi na FESBu)

- Program usavršavanja – 8 sati

 

Osobe koje žele ostvariti pravo na osposobljavanje moraju imati:

 

-  radno iskustvo u struci koje je stečeno nakon završenog diplomskog sveučilišnog studija arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke ili specijalističkog diplomskog strucnog studija arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke, tijekom kojega je osoba stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno nakon završenog preddiplomskog sveučilišnog ili preddiplomskog stručnog studija arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke..

 

Ovisno o završenom programu polaznik stječe osposobljenost za:

 

A. provođenje energetskih pregleda i/ili energetskog certificiranja zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom, odnosno sukladno Pravilnicima NN 73/15. i NN 133/155,  Modul 1,

 

B. provođenje energetskih pregleda i/ili energetskog certificiranja zgrada s složenim tehničkim sustavom, odnosno sukladno Pravilnicima NN 73/15. i NN 133/15, Modul 2,

 

C. Polaznik stječe najnovije spoznaje temeljem stečenih iskustava kao i dodatna znanja iz područja energetskih pregleda i/ili energetskog certificiranja zgrada, odnosno sukladno Pravilnicima NN 73/15. i NN1 33/155, program trajnog usavršavanja za ovlaštene osobe.

 

Dinamika osposobljavanja

 

         Izvođenje Programa osposobljavanja  je predviđeno  djelom kroz jutro, a djelom kroz popodnevne sate.  U nastavku, ovisno o programu, tablično je dan  pregled dinamike osposobljavanja.

 

Dinamika izvođenja programa osposobljavanja definirana je Prilozima pravilnika NN73/2015, tj. prilog 4a za Modul 1, prilog 4b za Modul 2 i prilog 4C za Obavezno usavršavanje.

 

 

      Nakon provedenog osposobljavanja, kao i praktičnog dijela obuke, polaznici pristupaju pismenoj provjeri znanja, a najkasnije 15 dana od dana obuke. Polaznici moraju odslušati sve sate predavanja kako bi mogli pristupiti provjeri znanja. Pismena provjera znanja traje 2 sata, a da bi pristupnik uspješno savladao program osposobljavanja mora sakupiti na pismenom dijelu najmanje 70 %  bodova iz svakog područja tj., 70% iz svake tematske cjeline osposobljavanja.

 

          Ukoliko pristupnik ne zadovolji 70 % od svake nastavne cjeline dužan je nanovo polagati ispit, ali ne dulje 15 dana od dana zadnjeg polaganja.