Naslovna

 

Uvodno o energetskom certificiranju zgrada

 

 

Programi osposobljavanja

 

 

Prijave za sudjelovanje

 

 

Nastavno osoblje

 

 

Termini osposobljavanja

 

 

Literatura

 

 

Suglasnost Ministarstva

 

 

FAQ (Forum)

 

 

Kontakt

 

 

Uvodno

 

Sukladno Pravilniku o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada (NN 88/12 i 64/13) i Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (NN 73/15., 133/15.),  nazivi predloženih Programa glase,

 

A.    Program stručnog osposobljavanja osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko certificiranje zgrada sa jednostavnim tehničkim sustavom - Modul 1

 

B.     Program stručnog osposobljavanja osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom - Modul 2

 

C.    Program obveznog usavršavanja ovlaštenih osoba za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada Obvezno usavršavanje

 

           Nositelj i izvođač gore navedenih  Programa je Fakultet, elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Splitu. Predviđeno trajanje programa iznosi:

 

- A. Modul 1 – 40 sati

- B. Modul 2 – 40 sati

- C. Program usavršavanja – 10 sati

 

Osobe koje žele ostvariti pravo na osposobljavanje moraju imati završen:

 

-  preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili diplomski sveučilišni studij kojim se stječe naziv magistar inženjer arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke, odnosno završen specijalistički studij kojim se stječe stručni naziv specijalist građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke.

 

Ovisno o završenom programu polaznik stječe osposobljenost za:

 

A. provođenje energetskih pregleda i/ili energetskog certificiranja zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom, odnosno sukladno Pravilnicima NN 81/12, NN 64/13, NN 73/15 i NN 133/15,  Modul 1,

 

B. provođenje energetskih pregleda i/ili energetskog certificiranja zgrada s složenim tehničkim sustavom, odnosno sukladno Pravilnicima NN 81/12, NN 64/13, NN 73/15 i NN 133/15, Modul 2,

 

C. Polaznik stječe najnovije spoznaje temeljem stečenih iskustava kao i dodatna znanja iz područja energetskih pregleda i/ili energetskog certificiranja zgrada, odnosno sukladno Pravilnicima NN 81/12, NN 64/13, NN 73/15 i NN 133/15 program trajnog usavršavanja za ovlaštene osobe.

 

Dinamika osposobljavanja

 

         Izvođenje Programa osposobljavanja  je predviđeno  djelom kroz jutro, a djelom kroz popodnevne sate.  U nastavku, ovisno o programu, tablično je dan  pregled dinamike osposobljavanja.

 

Modul 1

 

Dinamika izvođenja programa osposobljavanja, tj. Modul 1, dana je tabelarno u nastavku. Nastava se odvija u sveukupno šest radnih dana, sa ukupnom satnicom od 40 sati. Ovisno o zahtjevima pristupnika program osposobljavanja može se izvoditi u potpunosti u popodnevnim terminima.

 

 

      Nakon provedenog osposobljavanja, odnosno odslušanih 40 sati nastave, kao i praktičnog dijela obuke, polaznici pristupaju pismenoj provjeri znanja, a najkasnije 15 dana od dana obuke. Polaznici moraju odslušati sve sate predavanja kako bi mogli pristupiti provjeri znanja. Pismena provjera znanja traje 2 sata, a da bi pristupnik uspješno savladao program osposobljavanja mora sakupiti na pismenom dijelu najmanje 70 %  bodova iz svakog područja tj., 70% iz svake tematske cjeline osposobljavanja. Maksimalan broj bodova na pismenoj provjeri iznosi 1000 bodova. Maksimalan broj bodova po nastavnim cjelinama je podijeljen kako slijedi:

 

1.      Uvod- energetsko certificiranje u RH – 70 bodova,

2.      Tehnička regulativa – 50 bodova,

3.      Osnovi energetike i fizike zgrade – 100 bodova,

4.      Osnovi zgradarstva200 bodova,

5.      Sustavi grijanja   400 bodova,

6.      Priprema podataka, iznalaženje fizikalnih i energetskih vrijednosti i primjena računalnog programa  80 bodova,

7.      Izrada izvješća 100 bodova.

 

          Ukoliko pristupnik ne zadovolji 70 % od svake nastavne cjeline dužan je nanovo polagati ispit, ali ne dulje 15 dana od dana zadnjeg polaganja.

 

Modul 2

 

Dinamika izvođenja programa osposobljavanja, tj. Modul 2, dana je tabelarno u nastavku. Nastava se odvija u sveukupno 6 radnih dana, sa ukupnom satnicom od 40 sati. Ovisno o zahtjevima pristupnika program osposobljavanja može se izvoditi u potpunosti u popodnevnim terminima.

 

 

      Nakon provedenog osposobljavanja, odnosno odslušanih 40 sati nastave, kao i praktičnog dijela obuke, polaznici pristupaju pismenoj provjeri znanja, a najkasnije 15 dana od dana obuke. Polaznici moraju odslušati sve sate predavanja, kako bi mogli pristupiti provjeri znanja. Pismena provjera znanja traje 2 sata, a da bi pristupnik uspješno savladao program osposobljavanja mora sakupiti na pismenom dijelu najmanje 70 % bodova iz svakog područja tj., 70% iz svake tematske cjeline. Maksimalni broj bodova na pismenoj provjeri znanja iznosi 1000 bodova. Maksimalan broj bodova po nastavnim cjelinama je podijeljen kako slijedi:

 

1.      Tehnička regulativa – 50 bodova,

2.      Sustavi grijanja, hlađenja i ventilacije – 700 bodova,

3.      Priprema podataka – 120 bodova,

4.      Izrada izvješća – 130 bodova,

 

          Ukoliko pristupnik ne zadovolji 70 % od svake nastavne cjeline osposobljavanja, dužan je nanovo polagati ispit, ali ne dulje 15 dana od dana zadnjeg polaganja.

 

 

 

Obvezno usavršavanje,

 

Za program obveznog usavršavanja nema provjere znanja budući da polaznici predstavljaju ovlaštene osobe te isto tako u pisanom obliku dobivaju sve promjene vezane uz tehničku regulative te pregled iskustava stečenih u energetskim pregledima i/ili energetskom certificiranju zgrada. Završetkom obveznog usavršavanja pristupnici dobivaju uvjerenje o sudjelovanju.

 

 

ECTS sustav bodovanja

 

          ECTS sustavom bodovanja predviđeno je dodjeljivanje bodova za programe osposobljavanja Modul 1 i Modul 2.

 

          U okviru programa osposobljavanja Modula 1 polaznik sluša sveukupno 40 sati nastave, a od čega je nakon provedene obuke predviđeno 58 sati za samostalno učenje prije polaganja ispita u periodu 15 dana od zadnjeg dana obuke. Stoga, pored 40 sati nastave, pristupnik mora izdvojiti 58 sati za samostalno učenje te 2 sata za provedbu ispita, a što čini sveukupno 100 sati rada. Uspješno završenim programom osposobljavanja pristupnik stječe 4 ECTS boda.

 

           U okviru programa osposobljavanja Modula 2 pristupnik sluša sveukupno 40 sati, a od čega je nakon provedene obuke predviđeno 58 sati za samostalno učenje prije polaganja ispita u periodu 15 dana od zadnjeg dana obuke. Stoga, pored 40 sati nastave, pristupnik mora izdvojiti 58 sati za samostalno učenje te 2 sata za provedbu ispita, a što čini sveukupno 100 sati rada. Uspješno završenim programom osposobljavanja pristupnik stječe 4 ECTS boda.

 

Dakle, sumarno ECTS bodovi za programe osposobljavanja iznose,

 

-          Modul 1 – 4 ECTS

-          Modul 2 – 4 ECTS

-           

 

Voditelj  programa stručnog osposobljavanja na FESB-u je:

 

 

prof.dr.sc. Gojmir Radica, dipl.ing.stroj.