Uvodno o energetskom certificiranju zgrada

 

 

Programi osposobljavanja

 

 

Prijave za sudjelovanje

 

 

Nastavno osoblje

 

 

Termini osposobljavanja

 

 

Literatura

 

Suglasnost Ministarstva

 

 

FAQ (Forum)

 

 

Kontakt

 

Novosti i obavijestiDana 6.5.2024. (ponedjeljak),započinje : MODUL 1 - program osposobljavanja za osobe koje provode energetske preglede i/ili energetsko certificiranje zgrada sa jednostavnim tehničkim sustavima, na FESBu, Sveučilišta u Splitu, R. Boškovića 32 Split)

Pozivamo sve zainteresirane da ispune i pošalju svoje prijavnice: prijava na sudjelovanje.

Ujedno pozivamo sve zainteresirane za MODUL 2, MODUL 3 (velika poduzeća), kao i za usavršavanje za MODUL 3 (velika poduzeća) da pošalju svoju prijavnicu kako bi mogli vidjeti da li ima dovoljan broj kandidata za održati izobrazbe.
Pratite nas na stranicama FESB-a:certifikacija zgrada


 


Dana 12.10.2023. organizirano je jednodnevno usavršavanje energetskih certifikatora (u trajanju od 8 sati).

Teme usavršavanja su bile:
- Novine i promjene u zakonskoj regulativi,
- Ispitivanje zrakopropusnosti (blower door test): praktičan rad i proračun zrakopropusnosti,
- Termografija.
 


22.5.2023. organizirano jednodnevno usavršavanje energetskih certifikatora.

Teme usavršavanja su bile:

Novine i promjene u zakonskoj regulativi
Proračuni složenih tehničkih sustava-primjeri u KI Expertu i programu Ministarstva
Pametna brojila u primjeni kod energetskih pregleda
 


Dana 23.1.2023. (Ponedjeljak) održan je Program stručnog osposobljavanja osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko certificiranje zgrada sa jednostavnim tehničkim sustavom - Modul 1 (FESB, Sveučilišta u Splitu, R. Boškovića 32 Split).


Sve informacije možete pronaći na stranicama FESB-a:certifikacija zgrada

Ujedno pozivamo sve zainteresirane za MODUL 1, MODUL 2, kao i za izobrazbu za MODUL 3 (velika poduzeća) da pošalju svoju prijavnicu.

Pratite nas na stranicama FESB-a:certifikacija zgrada


 


Dana 23.5.2021. (ponedjeljak) započinje Program stručnog osposobljavanja osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko certificiranje zgrada prema Pravilniku o energetskom pregledu za velika poduzeća (Narodne novine, br. 123/15) - Modul 3. (FESB, Sveučilišta u Splitu, R. Boškovića 32 Split).


Sve informacije možete pronaći na stranicama FESB-a:certifikacija zgrada

Ujedno pozivamo sve zainteresirane za MODUL 1, MODUL 2, kao i za izobrazbu za MODUL 3 (velika poduzeća) da pošalju svoju prijavnicu.

Pratite nas na stranicama FESB-a:certifikacija zgrada


 


Dana 31.3.2021. održano jednodnevno usavršavanje energetskih certifikatora (u trajanju od 8 sati).

Teme usavršavanja su bile:
- novine i promjene u zakonskoj regulativi
- ispitivanje zrakopropusnosti - blower door test (teoretska i praktična obuka)

 


27.10.2021. održano jednodnevno usavršavanje energetskih certifikatora

Teme usavršavanja su bile:
- Novine i promjene u zakonskoj regulativi
- Ispitivanje zrakopropusnosti - blower door test (teoretska i praktična obuka)

Pratite nas na stranicama FESB-a:certifikacija zgrada


 


Dana 10.04.2021. zbog epidemiloške situacije preko MS Teams održano jednodnevno usavršavanje energetskih certifikatora.
Teme usavršavanja su bile:
- Novine i promjene u zakonskoj regulativi
- Zgrade gotovo nulte potrošnje energije - Primjeri proračuna primarne energije
- Primjena pametnih brojila energije u certifikaciji složenih objekata 


10.10.2020. održano jednodnevno usavršavanje energetskih certifikatora
Teme usavršavanja su bile:
- Novine i promjene u zakonskoj regulativi
- Toplinska svojstva ovojnice zgrada približno nulte energije - numerička i eksperimentalna analiza
- Mjerenje parametara pri energetskom certificiranju primjenom pametnih sondi
 


14.3.2020. Održano jednodnevno usavršavanje energetskih certifikatora u trajanju od 8 sati
Teme usavršavanja:
- Novine i promjene u zakonskoj regulativi o energetskom certificiranju zgrada
- Primjena pametnih sondi za mjerenje temperature, vlage ,tlaka, brzine strujanja zraka i drugih parametara u energetskoj certifikaciji
- Numeričko i eksperimentalno dokazivanje toplinskih svojstava ovojnice zgrada približno nulte energije
19.9.2019. održano jednodnevno usavršavanje energetskih certifikatora u trajanju od 8 sati Teme usavršavanja su bile:
- Novine i promjene u zakonskoj regulativi o energetskom certificiranju zgrada
- Sustavi za zgrade gotovo nulte energije
- Mjerenje toplinskih svojstava zgrade
Uplate za Obvezno usavršavanje vrši se na sljedeći račun:
Pratite nas na stranicama FESB-a:certifikacija zgrada


 


MODUL 2 - program osposobljavanja za osobe koje provode EPCZ zgrada sa složenim tehničkim sustavima - 21.5.2019. do 13.6.2019.
- dana 21.5.2019. u 8:30h zapoèinje u učioni C520 edukacija iz Modula 2
Sve informacije možete pronaći na: stranici prijave za sudjelovanje
Pratite nas na stranicama FESB-a:certifikacija zgrada


 

 


MODUL 2 - program osposobljavanja za osobe koje provode EPCZ zgrada sa složenim tehničkim sustavima - 21.5.2019. do 13.6.2019.
- dana 21.5.2019. u 8:30h zapoèinje u učioni C520 edukacija iz Modula 2
Sve informacije možete pronaći na: stranici prijave za sudjelovanje
Pratite nas na stranicama FESB-a:certifikacija zgrada


 


Provedeno obavezno usavršavanje - dana 29.3.2019. održani je jednodnevno usavršavanje energetskih certifikatora. Teme usavršavanja su bile:
- novine i promjene u zakonskoj regulativi o energetskom certificiranju zgrada,
- ispitivanje zrakopropusnosti (blower door test): praktičan rad i proračun zrakopropusnosti.
Važna napomena: blower door test (ispitivanje zrakopropusnosti) je obavezno za sve nove i rekonstruirane zgrade

Pratite nas na stranicama FESB-a:certifikacija zgrada


 


6.10.2018. održavno obavezno usavršavanje
Teme usavršavanja su bile:
1. Primjena Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju, programa MGIPU - Energetski certifikator i način izdavanja energetskog certifikata putem Informacijskog sustava energetskih certifikata (IEC);
2. Primjeri proračuna primarne energije i energetskog razreda zgrade i primjeri proračuna tehničkih sustava;
3. Procjena energetske učinkovitosti ostakljenih fasadnih pročelja:
- numerička i eksperimentalna provjera koeficijenta prolaska topline ostakljenih fasada,
- inteligentna fasadna pročelja i integracija obnovljivih izvora energije,
- novosti iz Tehničkog propisa o izmjenama i dopuna Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama,
- protupožarna zaštita s aspekta energetske učinkovitosti ovojnica zgrada.

 


25.4.2018. održano jednodnevno usavršavanje energetskih certifikatora
Teme usavršavanja su bile:
- novi Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju i novi nacin izdavanja energetskog certifikata putem Informacijskog sustava energetskih certifikata (IEC)
- nova Metodologija provodenja energetskog pregleda zgrade
- primjeri proracuna primarne energije i energetskog razreda zgrade primjeri proracuna tehnickih sustava
- novi program MGIPU - Energetski certifikator

UsavršavanjeUsavršavanjeUsavršavanje


 


28.10.2017. održano jednodnevno usavršavanje energetskih certifikatora.

 


30.8.2017. održana edukacija ovlaštenih certifikatora, zbog puštanja u rad nove aplikacije za izradu i registraciju certifikata
- edukaciju održala tvrtka INFODOM uz prisustvo predstavnika Ministarstva graditeljstva i prostornoga ureðenja.
 


Završena izobrazba MODUL 1 - 19.-26.5.2017.
- edukacija uklkuèivala praktièan rad u softveru za energetsku certifikaciju izdanom od strane Ministarstva MGIPU Energetski certifikator.

Izobrazba modul 1

 


Završena izobrazba sedme generacije za MODUL 2 - (2.4. - 16.4.2016.)
- edukacija je ukljuèivala praktièan rad u softveru za energetsku certifikaciju složenih tehnièkih sustava (Ax3000EI).
- polaznici izobrazbe dobivaju vremenski ogranièenu punu verziju programa Ax3000 te popust pri kupnji pune verzije Ax3000EI.
- demonstriran program Maxmess (Onsite surwey) i provedeno praktièno upoznavanje s promgramom Curamess.
Izobrazba modul 2


Završena izobrazba MODUL 3 (26.2.2016.)
Teme su bile:
- promjene u zakonskoj regulativi
- ispitivanje zrakopropusnosti (blower door test): praktièn rad i proraèun zrakopropusnosti

Važna napomena: blower door test (ispitivanje zrakopropusnosti) je obavezno za sve nove i rekonstruirane zgrade (Teh. propis o rac. uporabi en. i topl. zaštiti u zgradama NN 128/2015)!
Izobrazba modul 3Blower door testIzobrazba modul 3
 


Završena deseta generacija izobrazba za MODUL 1 - (30.1. - 13.2.2016.)
- edukacija ukljuèivala praktièan rad u softveru za energetsku certifikaciju Ax3000EI.
- polaznici izobrazbe dobivaju vremenski ogranièenu punu verziju programa Ax3000 te popust pri kupnji pune verzije Ax3000EI.
- nastava i program Ax3000EI omoguæava proraèun termotehnièkih sustava zgrade prema novim propisima.
- edukacija ukljuèivala praktièno upoznavanje s primjenom infracrvene termografije u energetskom pregledu zgrada.
 


Završena izobrazba 6. generacije modula 2 - (10.10. - 24.10.2015.)
- edukacija ukljuèivala praktièan rad u softveru za energetsku certifikaciju Ax3000EI.
- polaznici izobrazbe dobivaju vremenski ogranièenu punu verziju programa Ax3000 te popust pri kupnji pune verzije Ax3000EI.
- nastava i program Ax3000EI omoguæava proraèun termotehnièkih sustava zgrade prema novim propisima.

 


Završena izobrazba 9. generacije modula 1 - (5.9. - 19.9.2015.)
- edukacija ukljuèivala praktièan rad u softveru za energetsku certifikaciju Ax3000EI.
- polaznici izobrazbe dobivaju vremenski ogranièenu punu verziju programa Ax3000 te popust pri kupnji pune verzije Ax3000EI.
- nastava i program Ax3000EI omoguæava proraèun termotehnièkih sustava zgrade prema novim propisima.

 


10.10.15. održan MODUL 3 - obavezno usavršavanje u trajanju 8 sati.
Teme su bile:
- promjene u zakonskoj regulativi
- zelene ovojnice zelenih zgrada
- mjerenje i procjena kvalitete zraka

 


15.5.15. održan MODUL 3
Teme su bile:
- promjene u zakonskoj regulativi
- mjere uštede vode i elektriène energije rasvjete u zgradarstvu
- proraèun grijanja, hlaðenja, ventilacije i PTV u raèunalnom programu AX3000
- polaznici izobrazbe dobivaju vremenski ogranièenu punu verziju programa Ax3000 te popust pri kupnji pune verzije Ax3000EI.

 


Završena izobrazba 8. generacije modula 1 - (21.2. - 7.3.2015.)
- edukacija ukljuèivala praktièan rad u softveru za energetsku certifikaciju Ax3000EI.
- polaznici izobrazbe dobivaju vremenski ogranièenu punu verziju programa Ax3000 te popust pri kupnji pune verzije Ax3000EI.
- nastava i program Ax3000EI omoguæava proraèun termotehnièkih sustava zgrade prema novim propisima.
- edukacija ukljuèivala praktièno upoznavanje s primjenom infracrvene termografije u energetskom pregledu zgrada.
Nastava
 


Završena izobrazba 5. generacije modula 2 (24.-30.1.2015.)
- edukacija ukljuèivala praktièan rad u softveru za energetsku certifikaciju sa težištem na unos podataka za proraèun termotehnièkih sustava Ax3000 (grijanje, hlaðenje, PTV, solarni kolektori, fotonaponski sustavi, rasvjeta).
- polaznici izobrazbe dobivaju vremenski ogranièenu punu verziju programa Ax3000 te popust pri kupnji pune verzije Ax3000.
- edukacija ukljuèivala praktiènu demonstraciju raèunalnog programa CURAMESS. Program omuguæava oèitavanje dimenzija proèelja zgrada za koje ne postoji projektna dokumentacija. Polaznicima edukacije omoguæeno je 20% popusta pri kupnji programa CURAMESS.
- edukacija ukljuèivala praktièno upoznavanje s primjenom infracrvene termografije u energetskom pregledu zgrada.
Nastava u raèunalnom laboratoriju  Završena izobrazba za MODUL 3(23.1.15.): Utvrðivanje toplinskih i geometrijskih karakteristika zgrada bez projektne dokumentacije
- teme:
- Sastav toplinske ovojnice tipiènih zgrada karakteristiènih za razlièite epohe gradnje
- Utvrðivanje dimenzija zgrada za koje ne postoji projektna dokumentacija: Curamess i Maxmess softver za utvrðivanje vanjskih i unutrašnjih dimenzija zgrade. Termografija kod detekcije sastava toplinske ovojnice zgrade.
- edukacija ukljuèivala praktièan rad na raèunalima u programu CURAMESS te demonstracjiu rada u programu MAXMESS.
Nastava u raèunalnom laboratoriju  Zavšena izobrazba za MODUL 3 (25.10.14.)
Teme modula 3 su bile:
- Procjena energetske uèinkovitosti ostakljenih fasada
- Elektrièna rasvjeta
- Pregled izmjena propisa i novih direktiva iz podruèja energetske uèinkovitosti

 


Završena je izobrazba sedme generacije Modula 1 (od 20.9.14. do 4.10.14.)
- edukacija je ukljuèivala praktièan rad u softveru za energetsku certifikaciju kojim se omoguæava kompletan proraèun do isporuèene energije Ax3000-EI (grijanje, hlaðenje, PTV, solarni kolektori, fotonaponski sustavi, rasvjeta).
- polaznici izobrazbe dobivaju vremenski ogranièenu punu verziju programa Ax3000-EI te popust pri kupnji pune verzije Ax3000-EI.
- edukacija je ukljuèivala praktièno upoznavanje s primjenom infracrvene termografije u energetskom pregledu zgrada.
Nastava u raèunalnom laboratoriju  

Završena je izobrazba šeste generacije Modula 1 (od 10.5.14. do 23.5.14.)
- edukacija je ukljuèivala praktièan rad u softveru za energetsku certifikaciju kojim se omoguæava kompletan proraèun do isporuèene energije Ax3000-EI (grijanje, hlaðenje, PTV, solarni kolektori, fotonaponski sustavi, rasvjeta).
- polaznici izobrazbe dobivaju vremenski ogranièenu punu verziju programa Ax3000-EI te popust pri kupnji pune verzije Ax3000-EI.
- edukacija je ukljuèivala praktièno upoznavanje s primjenom infracrvene termografije u energetskom pregledu zgrada.
Nastava Polaznici modula 1  
Završena je izobrazba èetvrte generacije modula 2 (od 1.3.14. do 15.3.14)
- edukacija je ukljuèivala praktièan rad u softveru za energetsku certifikaciju sa težištem na unos podataka za proraèun složenih termotehnièkih sustava Ax3000-EI (grijanje, hlaðenje, PTV, solarni kolektori, fotonaponski sustavi, rasvjeta).
- polaznici izobrazbe dobivaju vremenski ogranièenu punu verziju programa Ax3000-EI te popust pri kupnji pune verzije Ax3000-EI.
- edukacija je ukljuèivala praktiènu demonstraciju raèunalnog programa CURAMESS. Program omuguæava oèitavanje dimenzija proèelja zgrada za koje ne postoji projektna dokumentacija. Polaznicima edukacije omoguæeno je 20% popusta pri kupnji programa CURAMESS.
- edukacija je ukljuèivala praktièno upoznavanje s primjenom infracrvene termografije u energetskom pregledu zgrada.
Polaznici modula 2 Praktièna nastava Praktièna nastava  Završena izobrazba za Modul 3 (28.2.14.)
- edukacija je ukljuèivala praktièan rad u softveru za energetsku certifikaciju sa težištem na unos podataka za proraèun složenih termotehnièkih sustava Ax3000-EI (grijanje, hlaðenje, PTV, solarni kolektori, fotonaponski sustavi, rasvjeta).
- polaznici izobrazbe dobivaju vremenski ogranièenu punu verziju programa Ax3000-EI te popust pri kupnji pune verzije Ax3000-EI.
- edukacija ukljuèivala praktièan rad na raèunalima u programu CURAMESS. Program CURAMESS omuguæava oèitavanje dimenzija proèelja zgrada za koje ne postoji projektna dokumentacija. Polaznicima edukacije omoguæeno je 20% popusta pri kupnji programa CURAMESS.
 Završena je izobrazba pete generacije Modula 1 (25.1.14.-8.2.14.)
- izobrazba praktièni rad na paketu Ax3000-EI
- demonstrirana metoda infracrvene termografije
- polaznici izobrazbe imaju moguænost popusta pri kupnji softvera Ax3000-EI i Curamess.
Polaznici modula 1  Završena je izobrazba treæe generacije Modula 2 (9.11.13.-22.11.13.)
- izobrazba praktièni rad na paketu Ax3000-EI
- demonstrirana metoda infracrvene termografije
- polaznici izobrazbe imaju moguænost popusta pri kupnji softvera Ax3000-EI od 10%.
 Završena je izobrazba druge generacije Modula 3 - obavezno usavršavanje (9.11.2013.)
Teme izobrazbe su bile:
- pregled promjena u propisima i pravilnicima
- algoritam proraèuna grijanja složenih tehnièkih sustava
- praktièan proraèun grijanja na raèunalnom programu Ax3000-EI
- polaznici izobrazbe imaju moguænost popusta pri kupnji softvera Ax3000-EI od 10%.
 


Završena je izobrazba èetvrte generacije MODULA 1 - (27.9. - 9.10.2013.)
- edukacija je ukljuèivala praktièan rad u softveru za energetsku certifikaciju Ax3000-EI.
- polaznici izobrazbe dobivaju vremenski ogranièenu punu verziju programa Ax3000-EI te 10% popust pri kupnji pune verzije Ax3000-EI.
- edukacija je ukljuèivala praktièno upoznavanje s primjenom infracrvene termografije u energetskom pregledu zgrada.
Polaznici modula 1 Teorijska nastava Praktièna nastava - kotlovnica FESBa Praktièna nastava - kotlovnica FESBa  


Završena je izobrazba prve generacije Modula 3 - obavezno usavršavanje (13.4.2013.)
Teme izobrazbe su bile:
- pregled promjena u propisima i pravilnicima
- algoritam proraèuna grijanja složenih tehnièkih sustava
- praktièan proraèun grijanja na raèunalnom programu Ax3000-EI
- polaznici izobrazbe imaju moguænost popusta pri kupnji softvera Ax3000-EI od 10%.
 


Završena je izobrazba druge generacije Modula 2 (6.4.13.-20.4.13.)
- izobrazba praktièni rad na paketu Ax3000-EI
- demonstrirana metoda infracrvene termografije
- polaznici izobrazbe imaju moguænost popusta pri kupnji softvera Ax3000-EI od 10%.
Polaznici Modula 2 Demonstracije infracrvene termografije Demonstracije infracrvene termografije Polaznici Modula 2 Polaznici Modula 2  Završena je izobrazba treæe generacije polaznika Modula 1 (23.2.13.-9.3.13.)
- u tijeku je priprema polaznika za ispit
- izobrazba ukljuèivala rad na konkretnom primjeru iz prakse uz rad na raèunalima i softveru Ax3000-EI prilagoðenom za AutoCAD 2013.
- demonstrirana metoda infracrvene termografije
- polaznici izobrazbe imaju moguænost popusta pri kupnji softvera Ax3000-EI od 10%.
Polaznici Modula 1 Demonstracije infracrvene termografije  


26.11.2012. održana Prezentacija softvera za unos podataka u certifikate
- u organizaciji Ministarstva graditeljstva i prostornog ureðenja održana je prezentacija softvera za unos podataka i izdavanje energetskih certifikata.
 


Završena izobrzba MODUL 1 (27.10.2012. do 9.11.2012.).
- izobrazba ukljuèivala rad na konkretnom primjeru iz prakse uz rad na raèunalima i softveru Ax3000-EI
- i izobrazbu je uvedena i praktièna vježba iz primjene termografije u energetskom pregledu.
- polaznici izobrazbe imaju moguænost popusta pri kupnji softvera Ax3000-EI od 10%.

Polaznici Modula 1 Primjena termografije u energetskom prelgedu Praktièni primjer primjene termografije
 


Objavljena javna rasprava o nacrtu METODOLOGIJE provoðenja energetskih pregleda graðevina
- sve potrebne informacije nalaze se na stranicama Ministarstva.  


20.9.2012. Objavljen Algoritam za izraèun energetskih svojstava zgrada:
Algoritam sadrži sve detalje proraèuna:
- potrebne energije za grijanje i hlaðenje
- energetskih zahtjeva i uèinkovitosti termotehnièkih sustava u zgradama
- potrebne energrije za primjenu ventilacijskih i klimatizacijskih sustava kod grijanja i hlaðenja prostora zgrade
- energetske uèinkovitosti sustava rasvjete u zgradama
 

Završena edukacija za MODUL 2 (21.9.2012. do 6.10.2012.).
- izobrazba ukljuèivala rad na konkretnom primjeru iz prakse uz rad na raèunalima i softveru Ax3000-EI, u okviru kojeg je proveden proraèun grijanja, pripreme tople vode, toplinske pumpe, solarnog kolektora i fotonaponskog sustava.
Polaznici Modula 2

 


17.7.2012. Stupili na snagu novi pravlnici:
- Pravilnik o energetskim pregledima graðevina i energetskom certificiranju zgrada (NN 81/2012)
- Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješæa o energetskim pregledima graðevina (NN 81/2012)
- Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede graðevina i energetsko certificiranje zgrada (NN 81/2012)
Više informacija o pravilnicima možete dobiti ovdje.
Bitne novosti su:
- obaveza provoðenja en. certifikacije za javne zgrade veæe od 500 m2 (rok provoðenja 31.12.2013.), a od 9.7.2015. veæe od 250 m2 (rok provoðenja 31.12.2015.). Zgrade javne namjene preko 1000 m2 i dalje imaju rok provoðenja 31.12.2012.
- leasing ponovo potpada pod certifikaciju danom ulaska u EU
- investitor/vlasnik zgrade javne namjene dužan je uz dosadašnju proj. dokumentaciju osigurati i arhitektonski snimak zgrade
- ovlaštena osoba dužna je vlasniku dostaviti plan aktivnosti en. pregleda
- energetsko certificiranje novih zgrada obavezno ukjuèuje proraèun en. potreba zgrade
- definiran pojam zgrade sa jednostavnim tehnièkim sustavima iz èega proizlazi da je sve iznad 400m2 složeni sustav!
- ovlaštenje fizièkoj osobi se iznimno može izdati osobi sa završenom višom školskom spremom (zvanje inženjer strojarstva, elektrotehnike, graðevine ili arhitekture. Ovo se odnosi na modul 1 u uvjet 10 godina iskustva.
- energetski pregled zgrada sa složenim sustavima vrši tim od tri osobe gdje su zastupljene strojarske, elektrotehnièarske i graðevinske/arhitektonske struke
 


24.05.2012. Stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uèinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji
- link na Narodne novine
- zakon meðu ostalim propisuje obavezu provoðenja en. pregleda zgrade javne namjene èija korisna (neto) površina prelazi 500m2, a od 9.7.2012. èija korisna površina prelazi 250m2...
- regulira sustav neovisne kontrole izvješæa o povedenim energetskim pregledima
- osobe koje su završile program obuke mogu podnijeti zatjev za ovlaštenjem u naredne tri godine od dana polaganja ispita
 

Završena izobrazba za MODUL 1 zapoèeta 19.05.2012.
- svi polazinici izobrazbe položili su MODUL 1
- izobrazba ukljuèivala rad na konkretnom primjeru iz prakse uz rad na raèunalima i softveru Ax3000-EI

Za sva dodatna pitanja i informacije molimo kontaktirati na e-mail: certifikacijazgrada@fesb.hr ili na broj: 091 4305955 Prof.dr.sc.Gojmir Radica.


U suradnji s Ax3000-EI Hrvatska   

Ax3000

 

 

 

           

 

 

 

                                                                                                                                    

 

 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 


insure4less