Matematika 2 (šk.god. 2005/06)   (3+3)

 

 

Interna skripta

Branko Červar - Borka Jadrijević, MATEMATIKA 2, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, Split, 2006.

je dostupna u skriptarnici FESB-a, tel. (021) 305 763.

 

Skripta obrađuju sadržaje iz predmeta Matematika 2, koji je obvezatni predmet na svim preddiplomskim smjerovima na FESB-u, te sadrže zbirku zadataka s rješenjima.

 

 

      Predavanja

        Neodređeni integral 1

         Neodređeni integral 2

        Integriranje funkcijskog reda. Određeni integral.

         Određeni integral. Nepravi integral.   Neki zadatci

         Primjene određenog integrala.

         Diferencijalne jednadžbe I.

        Diferencijalne jednadžbe II.  

         Diferencijalne jednadžbe III.

        Diferencijalne jednadžbe IV. Funkcije više varijabla. 

         Funkcije više varijabla I.

         Funkcije više varijabla II. 

         Funkcije više varijabla III (ekstremi)

         Višestruki integral I.

         Višestruki integral II.

 

 

      Podsjetnik za učenje (I kolokvij)

   Podsjetnik za učenje (II kolokvij)

   Podsjetnik za učenje (III kolokvij)

 

 

   Zadaci za vježbu: http://marjan.fesb.hr/~marina/m2_vjezbe.html

    Neke korisne formule

     Rezultati kolokvija