Uvod u teoriju brojeva (2+2)

 

    Osnovna literatura: Andrej Dujella, Uvod u teoriju brojeva, skripta (dostupna na adresi: http://web.math.hr/~duje/utb/utblink.pdf);

 

     Predavanja: (po A. Dujella, Uvod u teoriju brojeva)

         Djeljivost (ak. god. 2014./15.)               Djeljivost  (neki zadatci)      

           Kongruencije (ak. god. 2014./15.)          Kongruencije

         Kvadratni ostaci  (ak. god. 2014./15.)    Kvadratni ostatci

         Kvadratne forme  (ak. god. 2014./15.)     Kvadratne forme

         Aritmetičke funkcije

        Diofantske aproksimacije i diofantske jednađžbe  (ak. god. 2014./15)    Diofantske aproksimacije i diofantske jednađžbe  (neki zadatci)

         Kvadratna polja

   

    Neki korisne poveznice:

       Euclidean Algorithm Calculator

        Linear Congruences Solver

        Primitive Root Calculator

       Jacobi symbol

      Finding the class number h(d) of binary quadratic forms of negative discriminant d

        Finding the reduced form equivalent to a positive definite binary quadratic form

      A Continued Fraction Calculator

     Pell Equation Solver

     Pythagorean Triple Calculator (A more general Pythagorean Triple Calculator)

       

      Obavijesti:

       Položeni kolokvij ili pismeni ispit vrijedi za jedan usmeni ispit. Na usmeni ispit se može izići na bilo kojem od ispitnih rokova (termina) u tekućoj ak. god., uz prethodnu prijavu ispita (preko ISVU-a).

    

   Usmeni ispit:

       Usmeni ispit održat će se u:

    - ponedjeljak, 19.rujna 2016. u 8:30 u dvorani B3-68;

   - četvrtak, 22.rujna 2016. u 8:30 u dvorani B3-68;

   - petak, 23.rujna 2016. u 8:30 u dvorani B3-68;

   Molim sve koji imaju namjeru izići na usmeni ispit u nekom od ovih terminima neka mi se jave (borka@pmfst.hr). Ispit mora biti prijavljen preko ISVU-a.

 

 

 

     Neki primjeri zadaća:

       Rješenja drugog kolokvija: II. kol. 1.2.2014.

       Rješenja prvog kolokvija: I. kol. 5.12.2013.

       Rješenja prvog kolokvija: I. kol. 30.11.2012.

         Rješenja drugog kolokvija: II. kol. 13.2.2012.

           Rješenja prvog kolokvija: I. kol. 12.12.2011.

       Rješenja pismenog ispita: Pismeni 13.2.2012.

       Rješenja pismenog ispita: Pismeni 31.08.2012.

            18. veljače 2010.

       3. srpnja 2009.

       8. srpnja 2008.  

      15. veljče 2008.

.