Nastavni materijal:

 

 

· kolegij: Teorija sustava - Predavanja  s priloženim uputama za laboratorijske vježbe (pdf)

· kolegij: Signali i sustavi - Predavanja s riješenim primjerima (pdf)

· kolegij: Praktikum iz automatske regulacije - Razvoj i izrada tiskane pločice (pdf)

· kolegij: Automatska regulacija 1 - Upute za laboratorijske vježbe (pdf)