Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
Ruđera Boškovića bb 21000 Split
tel: (021) 305-777  fax: (021) 463-877

Početna
Magistarski rad
Disertacija
Clanci

 

Rođen sam 6. ožujka 1971. godine u Splitu gdje sam završio osnovnu školu i srednju školu u Matematičko informatičkom obrazovnom centru.

Studij strojarstva na FESB-u u Splitu upisao sam 1989. godine. Tijekom studija dobio sam tri nagrade Sveučilišta u Splitu za školske godine 1990/91, 1991/92 i 1992/93. Diplomirao sam 26. listopada 1994. godine s odličnim uspjehom na temi “Kontrola i predviđanje djelovanja pomorskog objekta”, i s prosječnom ocjenom ispita položenih tijekom studija 4,50.

Nakon odsluženja vojne obveze zaposlio sam se 5. veljače 1996. godine kao znanstveni novak na FESB-u u Splitu, gdje sam 1. svibnja 2000. godine izabran u suradničko zvanje mlađi asistent, 15. rujna 2000. godine u suradničko zvanje asistent, a  25. studenoga 2004. godine u suradničko zvanje viši asistent za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, grana opće strojarstvo – konstrukcije. 15. prosinca 2005. godine izabran sam u znanstveno-nastavno zvanje docent za znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, grana opće strojarstvo – konstrukcije

U prosincu 1996. godine upisao sam poslijediplomski studij na FSB-u u Zagrebu, smjer “Teorija konstrukcija” usmjerenje “Konstruiranje i oblikovanje mehaničkih konstrukcija”. Sve ispite sam položio s ocjenom izvrstan, te 19. travnja 2000. godine obranio magistarski rad pod naslovom “Istraživanje zaribavanja cilindričnih evolventnih zupčanika” pod mentorstvom prof. dr. sc. Milana Opalića.

Doktorsku disertaciju pod mentorstvom prof. dr. sc. Damira Jelaske s naslovom “Prilog problematici integriteta zupčanika s obzirom na čvrstoću korijena zuba” sam obranio 27. rujna 2004. godine i time stekao akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, grana opće strojarstvo – konstrukcije.

Održavam nastavu u okviru Katedi za elemente strojeva. Održavao sam konstrukcijske vježbe iz kolegija „Tehničko crtanje“, te konstrukcijske i auditorne vježbe iz kolegija „Elementi strojeva“, „Elementi strojeva 1“ i „Elementi strojeva 2“. Trenutno održavam predavanja i auditorne vježbe iz kolegija „Elementi strojeva 1“, te auditorne vježbe iz kolegija „Elementi strojeva 2“ na preddiplomskom studiju strojarstva, predavanja iz kolegija „Elementi strojeva“ na preddiplomskom i stručnom studiju brodogradnje, predavanja iz kolegija „Uvod u mehaniku loma“ na diplomskom studiju strojarstva, te predavanja iz kolegija „Mehanika loma“ na poslijediplomskom studiju strojarstva.

Koautor sam 21 znanstvenog i 5 stručnih radova. Upisan sam u Upisnik znanstvenika pod matičnim brojem 233771.

Član sam European Structural Integrity Society (ESIS) i Hrvatskog društva za elemente strojeva i konstruiranje (HDESK).

Od 1. listopada 2008. godine obavljam dužnost prodekana za znanost na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu.

Oženjen sam i otac sam troje djece (Kajo (1998.), Pjero (2003.) i Jelena (2005.))


Zadnja izmjena:  05.01.2010., od  26.11.2004. stranica je posjećena  puta.