Karta zadarskog arhipelaga

Za područje zadarskog arhipelaga izrađene su dvije karte. Na prvoj karti prikazan je sjenčeni reljef podmorja, te su istaknuti svi ronilački centri na ovom području. Izrađena je u obliku preklopne mape velikog formata, te u malom formatu, kao ilustracija za ronilačku brošuru

Druga karta prikazuje sjenčeni reljef kopna, sa podacima o prometnicama, naseljima, te općim turističkim informacijama. Na karti su prikazani planovi svih marina na području zadarskog arhipelaga. Karta je izrađena kao preklopna mapa velikog formata.

Map of Zadar Archipelago with Diving Centers - Small format
Map of Zadar Archipelago with Diving Centers - Large format Map of Zadar Archipelago with Marinas - Large format