English


Doc. dr.sc. Ranko Goić
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Split

Predstojnik Zavoda za elektroenergetiku
Katedra za električne mreže i postrojenja

Bild von Ranko Goić

 

 

Predstojnik Zavoda za elektroenergetiku (2004.-)Adresa:

Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Split
R. Boškovića bb.
21000 Split, Hrvatska

 

Tel:

++385 / (0)21 / 305651

 

Mob:

++385/ (0)98 / 286314

 

Fax:

++385 / (0)21 / 463877

 

E-mail:

rgoic@fesb.hr

 

Web:

www.fesb.hr

 

Kućna adresa:

Put Žnjana 14G
21000 Split

 


OBRAZOVANJE:

1987. Završena srednja škola MIOC Split

1992. Diploma na FESB-u, studij elektrotehnike, smjer elektroenergetika, tema: Proračun optimalnih tokova snaga u elektroenergetskim mrežama

1996. Magisterij na FESB-u, tema: Objektno orjentirano modeliranje elektroenergetskog podsustava

2000. Stručno usavršavanje na tečaju ENERGY EFFICIENCY FOR CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES, JICA, Tokyo

2002. Doktorat na FESB-u, tema: Srednjoročno planiranje rada elektroenergetskog sustava temeljeno na dnevnom simulacijskom modelu


NASTAVA:

Preddiplomski studij Elektrotehnika i informacijska tehnologija:
    Računala i programiranje (110- I ), predavanja (materijali-Elearning)

Dodiplomski studij elektroenergetike:
     Opća energetika ( 710 - V ), predavanja (materijali)
     Električne mreže I ( 710 - V ), vježbe (materijali)
     Električne mreže II ( 710 - VII ), vježbe (materijali)
     Ekonomika u energetici (710 – VIII), predavanja, vježbe (materijali)

Dodiplomski studij računarstva:
     Inženjerska ekonomika (750 - VII), predavanja, vježbe (materijali-Elearning)

Stručni studij elektrotehnike:
          Električne mreže (611 - III), vježbe (materijali)
          Distribucija električne energije (611 - IV), predavanja, vježbe (materijali)


PODRUČJE RADA:

Prijenosne i distributivne električne mreže
Planiranje, simulacija i optimizacija rada elektroenergetskog sustava
Ekonomika u energetici, tržište električne enerije i regulacija
Obnovljivi izvori energije


ČLANSTVO U STRUČNIM / ZNANSTVENIM UDRUGAMA:

IEEE, Power Systems

HO CIGRE  - Član studijskog komiteta C5: "Tržište električnom energijom i regulacija"

Član uređivačkog odbora časopisa ELEKTROENERGETIKARADOVI:

1. M. Majstrović; R. Goić; R. Kosor: Novi softverski paket za analizu električnih mreža Bilten elektrotehničkog društva Split 1/1992. Split. 1992.(PP)

2. M. Majstrović, R. Goić, E. Mudnić: Grafički orijentirani programski paket za proračun maponskih prilika i tokova snaga , Zbornik radova HK CIGRE, str. 477-486. Šibenik. 1995.

3. M. Majstrović, R. Goić, E. Sutlović: Ponašanje svojstvenih vrijednosti submatrice jakobjane kao pokazatelj blizine sloma napona, Zbornik radova HK CIGRE'95, str. 513-520. Šibenik. 1995.

4. M. Majstrović, R. Goić, E. Sutlović: Analiza struja kratkih spojeva u EES-u na PC u windows grafičkom okružju , III savjetovanje HK CIGRE, Cavtat 1997.

5. M. Majstrović, D. Bajs, R. Goić, E. Sutlović: Utjecaj mjesta kratkog spoja na ponašanje revitaliziranih generatora HE Zakučac i generatora HE Orlovac u tranzijentnom periodu , III savjetovanje HK CIGRE, Cavtat 1997.

6. R. Goić, M. Majstrović, T. Vicković, M. Lovrić, E. Mudnić: Objektno orjentirani dizajn kratkoročne simulacije rada i dispečinga radne snage u EES-u s pretežitim udjelom hidroelektrana, III savjetovanje HK CIGRE, Cavtat 1997.

7. M. Majstrović, R.Goić, E. Sutlović, E. Mudnić: Energetska baza podataka kućanstava po konceptu regionalnog planiranja energetskog sustava, International 6. Forum HED, 1997.

8. M. Majstrović, R. Goić, E. Sutlović: Analiza tokova snaga, kratkih i dozemnih spojeva na PC windows grafičkom okružju , III International Conference on Large High Voltage Electric System, CIGRE BiH, 1997.

9. M. Majstrović, R.Goić, E. Sutlović: Determing the peak load of a household based on regional planning of energy , Proceedings Conference on Energy Management, 1998.

10. M. Majstrović, R. Goić, E. Sutlović: Impact of the local electricity grid on the size of the wind farm , Proceedings International Congress Energy and Environment, 1998.

11. R. Goić, A. Ćurković, M. Lovrić: Uklapanje nove termoelektrane 2x350 MW na ugljen u dnevne dijagrame potrošnje EES Hrvatske , Savjetovanje Elektroenergetika, ugljen, okoliš, Mošćenička Draga, 1998.

12. R. Goić, M. Lovrić: Primjena programskog sustava DPLAN za kratkoročno planiranje rada EES-a, Vijesnik HEP-a, 1998.

13. R. Goić, M. Lovrić, M. Majstrović: Software package for short-term planning of the Croatian Power System, Budapest PowerTech, 1999. (PDF file)

14. M. Majstrović, E. Sutlović, R. Goić: The impact of flywheeltorque of refurbished generator units on the limit switching time in Croatian power system, Budapest PowerTech, 1999.

15. R. Goić, M. Lovrić: Mogućnosti efikasnijeg operativnog planiranja rada i vođenja HES-a rijeke Cetine, IV savjetovanje HK Cigre, Cavtat 1999. (PDF file)

16. R. Goić, M. Lovrić: DPLAN – programski sustav za kratkoročno planiranje rada EES-a Hrvatske, IV savjetovanje Cigre, HK Cavtat 1999. (PDF file)

17. I. Toljan, R. Goić, M. Lovrić: Planiranje rada EES-a sa “NPE” elektranom, IV savjetovanje HK Cigre, Cavtat 1999. (PDF file)

18. R. Goić, M. Lovrić: Problematika previsokih napona u prijenosnoj mreži Dalmacije, IV savjetovanje HK Cigre, Cavtat 1999. (PDF file)

19. R. Goić, M. Lovrić: Planiranje rada EES-a Hrvatske na mjesečnom i godišnjem nivou simulacijom rada na dnevnom nivou pomoću programskog sustava DPLAN, IV savjetovanje HK Cigre, Cavtat 1999. (PDF file)

20. E. Mudnić, R. Goić, M. Majstrović: Primjena programskog paketa WINdis za planiranje i analizu rada niskonaponskih distributivnih mreža, IV savjetovanje HK Cigre, Cavtat 1999. (PDF file)

21. D. Mučić, R. Goić: Proračun i eksperimentalna provjera struja kvara u srednjenaponskoj distributivnoj mreži Omiša kao podloga za udešenje numeričke zaštite, IV savjetovanje HK Cigre, Cavtat 1999. (PDF file)

22. R. Goić, M. Lovrić: Planiranje rada termoelektrana i utjecaj cijena goriva na njihovo dispečiranje, Časopis Energija, listopad 1999.

23. I. Toljan, R. Goić, M. Lovrić: Planiranje rada elektroenergetskog sustava sa “NPE” elektranom, Časopis Energija, prosinac1999.

24. R. Goić, M. Lovrić: Problemi i mogući načini rješavanja naponskih prilika u prijenosnoj mreži Dalmacije, Časopis Energija, lipanj 2000. (PDF file)

25. R. Goić: Electricity supply and needs in Croatia (prezentacija) , International workshop on self-reproducing solar power stations, Split, rujan 2001.

26. R. Goić, M. Lovrić, M. Petričec: Water release policy of large reservoir with considerable infiltration losses , Porto PowerTech, 2001. (PDF file)

27. R. Goić, M. Lovrić: Planiranje rada kao osnova za sigurno vođenje i gospodarenje EES-om Hrvatske, V savjetovanje HK Cigre, Cavtat 2001. (PDF file)

28. R. Goić, M. Lovrić, N. Šimundić, M. Petričec: Planiranje rada hidroenergetskog sustava Orlovac , V savjetovanje HK Cigre, Cavtat 2001. (PDF file)

29. R. Goić, E. Mudnić, Z. Jadrijev: Primjena programskog paketa PowerCAD za analizu gubitaka snage i energije u distributivnim mrežama , V savjetovanje HK Cigre, Cavtat 2001. (PDF file)

30. R. Goić, M. Lovrić, M. Žodan: Analiza osjetljivosti i analiza rizika ostvarenja godišnjih varijabilnih troškova rada EES-a , V savjetovanje HK Cigre, Cavtat 2001. (PDF file)

31. R. Goić, M. Lovrić, Z. Cvetković: Gubici električne energije u prijenosnoj mreži HEP-a, Časopis Energija, listopad 2001. (PDF file)

32. R. Goić, E. Mudnić, D. Milun: Struktura gubitaka snage i energije u srednjenaponskoj distributivnoj mreži, IV simpozij o elektrodistribucijskoj djelatnosti HK Cigre, Pula 2002. (PDF file)

33. R. Goić, M. Lovrić: Tržište električne energije u Hrvatskoj: kada i kakvo (prezentacija), V simpozij o sustavu vođenja elektroenergetskog sistema HK Cigre, Cavtat 2002.

34. R. Križan, R. Goić, E. Mudnić: Struktura gubitaka snage i energije u srednjenaponskoj distributivnoj mreži pogona Livno, Elektroprivreda HZHB - časopis, br. 19, Mostar,  siječanj  2003. (PDF file)

35. R. Goić, J.  Jerković, M. Lovrić: Suradnja elektroenergetskih sustava RH (Dalmacije) i BiH (Hercegovine) - stanje, mogućnosti, prijedlozi, Gospodarski forum Ekonomska suradnja RH (Dalmacije) i BiH (Hercegovine), Mostar, travanj 2003. (PDF file)

36. R. Goić: Moguće opcije razvoja tržišta električne energije u Hrvatskoj, Časopis Energija, br. 2, travanj 2003. (PDF file)

37. M. Grbešić, R. Goić: Proračun varijabilnih troškova termoelektrana i sigurnosti rada EES-a, VI savjetovanje BiH komiteta Cigre, Neum 2003.

38. M. Lovrić, R. Goić: Osvrt na problematiku sigurnosti rada EES-a, VI savjetovanje HK Cigre, Cavtat 2003. (PDF file)

39. R. Goić, G. Plazibat, D. Mučić, E. Škec, S. Dujmić, N. Božić : Uvođenje napona 230/400 V - metodologija i operativna iskustva u DP Elektrodalmacija, VI savjetovanje HK Cigre, Cavtat 2003. (PDF file)

40. R. Goić, M. Lovrić, A. Ćurković: Electricity market and hydropower in transitional countries: the example of Croatia, X International conference Hydro 2003, Cavtat 2003. (PDF file)

41. R. Goić, M. Lovrić, A. Ćurković: Electricity market and hydropower in transitional countries: the example of Croatia, The International Journal on Hydropower & Dams, Volume Ten, Issue 5, 2003

42. R. Goić: Utjecaj promjena novih direktiva EU na reformu hrvatskog elektroenergetskog sektora - ISO/TSO koncepcija, Okrugli stol HO CIGRE, Zagreb, travanj 2004. (PDF file)

43. R. Goić: Utjecaj vjetrogeneratora na varijacije napona i gubitke snage u razdjelnoj mreži, V simpozij o elektrodistribucijskoj djelatnosti HO Cigre, Zadar, travanj 2004. (PDF file)

44. R. Goić, M. Lovrić: Uklapanje vjetroelektrana u EES Hrvatske i ekonomska valorizacija električne energije proizvedene u vjetroelektranama, Okrugli stol Hrvatske akademije tehničkih znanosti, Zagreb, lipanj 2004. (PDF file)

45. R. Goić: Trenutna situacija i perspektive razvoja vjetroenergetike u Hrvatskoj, Časopis Elektroenergetika, br. 2, studeni 2004. (PDF file)

46. R. Goić, M.Lovrić: Vjetroelektrane u Hrvatskoj - stanje i perspektive, pozivno predavanje, stručni skup Energija vjetra-energija budućnosti, Mostar, travanj 2005.. (PDF file)

47. R. Goić, M. Lovrić, E. Mudnić: Voltage dips Influence Zone and Propagation through the Industrial Facility, PowerTech, 2005., St. Petersburg, Russia, 2005. (PDF file)

48. D.Poljak, V. Dorić, R. Goić: Transient Impedance of the Vertical Grounding Electrode, 15th Power System Computation Conference, Aug. 2005., Liege, Belgium.

49. S.Jebaraj, S. Iniyan, L. Suganthi, R. Goić: An optimal electricity allocation model for the effective utilization of energy sources in India with focus on biofuels, 4th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment System , June. 2007., Dubrovnik, Croatia

46. R. Goić: Razvoj projekata vjetroelektrana u Hrvatskoj (Wind energy project development in Croatia), pozivno predavanje, III seminar Wind energy in South-east Europe, Mostar, svibanj 2007. (PDF file)STUDIJE/ELABORATI:

1. Izbor tipa i presjeka kabela 110 kV-tne mreže Splita, 1996, ETING d.o.o., FRACTAL d.o.o.

2. Analiza i određivanje parametara revitaliziranih agregata 1 i 2 HE Zakučac i revitaliziranih agregata HE Peruča s obzirom na zahtijeve elektroenergetskog sustava, 1996, EI Hrvoje Požar, FESB, FRACTAL d.o.o.

3. Priključak farme vjetroelektrana na lokalnu električnu mrežu , 1997, FESB

4. Priključak TE na lokaciji Dalj i Turski Bok na prijenosnu mrežu Hrvatske, 1997, Verbundplan-Austria, EI Hrvoje Požar, FRACTAL d.o.o.

5. Energetski razvitak Županije Splitsko-Dalmatinske – Anketa i energetska baza podataka, 1997, EI Hrvoje Požar, FESB

6. Ispitivanje mreže 10(20) kV na Miljevačkom platou između TS 35/10 kV Kalun i TS 30/10 kV Lozovac radi priključka mHE Roški Slap , 1997, ELMAP d.o.o.

7. Proračun struja kvara u RHE Obrovac, 1997, FESB

8. Energetski razvitak Županije Splitsko-Dalmatinske – Energetska bilanca i predviđanje energetskih potreba, 1998, EI Hrvoje Požar, FESB

9. Energetsko – ekonomska opravdanost i isplativost rada nove TE na ugljen u EES Hrvatske, 1998, FRACTAL d.o.o.

10. Proračun kratkih spojeva u elektroenergetskoj mreži TLM Šibenik , 1999, FRACTAL d.o.o.

11. Proračun struja kratkog spoja mreže 110 kV grada Splita , 1999, ELMAP d.o.o.

12. Mjesto i ulaga termoelektrane IPP Jertovec na plin u EES-u , 2000, FRACTAL d.o.o.

13. Tehno-ekonomska analiza izgradnje prijenosne mreže JP EP HZ Herceg-Bosne prema dosad urađenim studijama razvoja, 2000, FRACTAL d.o.o., FESB

14. Analiza indirektnog zaleta CHE Čapljina s obzirom na mogućnosti i ograničenja prijenosne mreže, 2000, FRACTAL d.o.o.

15. Modeliranje dijela 35 kV-tne mreže DP Elektrodalmacija i analiza mogućih poboljšanja napajanja TS Dobri, 2001, FESB 

16. Doprinos utvrđivanju novog modela korištenja i upravljanja akumulacije Buško Blato, 2001, FESB, Institut za elektroprivredu i energetiku d.d. 

17. Idejno rješenje elektroenergetskog napajanja uslužnih objekata i rasvjete Jadranske autoceste, dionica Prgomet - Dugopolje, 2001, FRACTAL d.o.o.

18. Preoblikovanje HEP-a u grupu povezanih trgovačkih društava elektroprivrednih i pratećih djelatnosti, 2002, Fakultet elektrotehnike i računarstva Zagreb

19. Elektroenergetska analiza izgradnje 110 kV-tne mreže na dionici TS Podi - TS Trogir, 2002, FRACTAL d.o.o.

20. Osnovni koncept napajanja elektroenergetskih objekata Jadranske autoceste na dionici Dugopolje - Zagvozd, 2003, FRACTAL d.o.o.

21. Osnovni koncept napajanja elektroenergetskih objekata Jadranske autoceste na dionici Zagvozd - Ploče, 2003, FRACTAL d.o.o.

22. Priključak vjetroelektrane Trtar-Krtolin na elektroenergetsku mrežu, prosinac 2003, FRACTAL d.o.o.

23. Priključak vjetroelektrane Orlice na elektroenergetsku mrežu, prosinac 2003, FRACTAL d.o.o.

24. Oblikovanje koporacijskih odnosa u HEP Grupi i uvjeti djelomične privatizacije, 2003, Fakultet elektrotehnike i računarstva Zagreb

25. Preliminarna analiza uzroka i mogućih načina rješavanja ispada elektroenergetske opreme i uređaja u tvornici cementa Sveti Juraj, siječanj 2004, FESB

26. Podloge za odabir lokacije za izgradnju eksperimentalne VE Končar KVT-51/750  - lokacija Bili Brig, ožujak 2004., FRACTAL d.o.o.

27. Tehno-ekonomska analiza varijanti priključka VE Velika Glava i VE Mravinjac na elektroenergetsku mrežu, travanj 2004., FRACTAL d.o.o.

28. Razvoj i primjena sustava mrežnog tonfrekventnog upravljanja u DP Elektrodalmacija Split, srpanj 2004., FESB

29. Formiranje Operatora prijenosnog sustava - moguće opcije i usklađivanje sa zahtjevima Direktiva 2003/54/EC, kolovoz 2004., FESB

30. Koncepcija modela vođenja i optimiranja HES-a Cetine, studeni 2004., FESB

31. Utjecaj priključka pogona za proizvodnju betonske armature Montaling d.o.o. na distribucijsku mrežu, svibanj 2005., FESB

32. Preliminarni koncept napajanja elektroenergetskih objekata JAC na dionici Ploče-Dubrovnik, kolovoz 2005., FRACTAL d.o.o.

33. Preliminarno razmatranje koncepta razvoja distribucijske mreže na području Dubrovnika, rujan 2005., FESB

34. Analiza rada prijenosne mreže na području Dalmacije za vrijeme rekonstrukcije 400 kV postrojenja Konjsko, srpanj 2005., FESB

35. Analiza i odabir mikrolokacija za vjetrogeneratore, preliminarni odabir snage vjetrogeneratora i načina priključka na mrežu, studeni 2005., FRACTAL d.o.o.

36. Osnovna analiza varijanti priključka VE Pometeno brdo na elektroenergetsku mrežu, prosinac 2005., FRACTAL d.o.o.

37. Utjecaj priključka vjetroelektrane Ponikve na elektroenergetsku mrežu, siječanj 2006., FRACTAL d.o.o.

38. Analiza varijanti priključka VE Krš Pađene na elektroenergetsku mrežu, siječanj 2006., FRACTAL d.o.o.

39. Idejno rješenje vjetroparkova na 5 lokacija u Šibensko-Kninskoj županiji, svibanj 2006., Fractal d.o.o.

40. Podloge za idejno rješenje vjetroelektrane Podkom, svibanj 2006., FESB

41. Novelacija postojećeg rješenja napajanja elektroenergetskih objekata JAC na dionicama Dugopolje-Zagvozd-Ploče, kolovoz 2006., FESB

42. Studija ekonomsko-financijske opravdanosti izgradnje VE Ivovik i preliminarna procjena utjecaja na okoliš, kolovoz 2006., Fractal d.o.o.

43. Analiza varijanti priključka VE Ljubačka vlaka na elektroenergetsku mrežu, kolovoz 2006., Fractal d.o.o.

44. Glavni projekt Centra sliva rijeke Cetine: Temeljni principi upravljanja vodama rijeke Cetine, listopad 2006., Projektni biro Split d.o.o. (FESB)

45. Glavni projekt Centra sliva rijeke Cetine: Operativno planiranje i optimiranje rada sustava rijeke Cetine, listopad 2006., Projektni biro Split d.o.o. (FESB)

46. Koncepcija modela vođenja i optimiranja rada HES-a Like i Gacke, listopad 2006., FESB

47. Mjerenje, analiza i prijedlog zaštitnih mjera od iznošenja potencijala iz TS 35/10(20) kV Ruda uzrokovanih strujama kvara HE Orlovac, listopad 2006., FESB

48. Energetsko-ekonomska analiza izgradnje MHE Peruća, studeni 2006., FESB

49. Priključak i analiza utjecaja na elektroenergetsku mrežu VE Glunča, siječanj 2007., FESB

50. Priključak i analiza utjecaja na elektroenergetsku mrežu VE Vrbnik, siječanj 2007., FESB

51. Analiza varijanti priključka VE VUP i VE RAV na elektroenergetsku mrežu, veljača 2007., Fractal d.o.o.

52. Proračun struja kratkog spoja mjerodavnih za dimenzioniranje KB 220 kV i KB 35 kV HE Senj, travanj 2007., FESB

53. Proračun struja kratkog spoja u CS Buško Blato, svibanj 2007., FESB

54. Tenderska dokumentacija Centra sliva rijeke Cetine (dio), lipanj 2007., Projektni biro Split d.o.o. (FESB)

55. Razvoj elektroenergetskog sustava Omiš-Makarska-Ploče, , lipanj 2007., FESB

56. Studija optimalnog vođenja proizvodnje hidroelektrana JP Elektroprivreda HZ Herceg Bosne  d.d. Mostar, u izradi, FESB

 


SOFTWARE:

TOKSwin (PowerCAD) - proračun tokova snaga i kvarova u elektroenergetskim mrežama
DPLAN, DPLAN-M, DPLAN-RS - dnevno planiranje rada elektroenergetskog sustava
WINdis - proračun niskonaponskih distributivnih mreža
FREQ - analiza podfrekventne zaštite u elektroenergetskom sustavu
ANAKS - proračun napona i struja u multifaznim električnim mrežama


HOBI:

Košarka - KK Vitalac