ELEKTRICNA MJERENJA
 Zavod za elektroenergetiku
 Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje
 
Djelatnici:

Dr. sc. Stanko Milun, izv. prof.
Dr. sc. Tomislav Kiliæ, docent
Mr. sc. Goran Petroviæ, zn. novak