Korisnička sučelja

HCI, 2021/2022
Tko, kada, gdje

Kada: TBA

Gdje: TBA

Kratak opis

U okviru predmenta studenti će se upoznati sa osnvama iz područja dizajna korisničkih sučelja i interakcije čovjeka i računala. Teme koje planiramo obraditi uključuju:

  • psihologija i dizajn svakodnevnih stvari

  • modeli ponašanja čovjeka u interakciji s računalom

  • postupak razvoja interaktivnog sustava

  • osnovni principi dobrog dizajna

  • vrednovanje korisničkog sučelja

  • izrada prototipa i implementacija

Studenti će imati priliku raditi na projektima koji uključuju moderne web tehnologije i arhitekture (React, Next.js, Jamstack, headless CMS, Figma).