Matematika 1 (šk.god. 2007./08.)   (3+3)

 

    Predavanja

        Osnove matematike (brojevi) 

          Realne funkcije realne varijable 1

          Realne funkcije realne varijable 2,      Limes (animacija)

          Realne funkcije realne varijable 3,      Elementarne funkcije  (fontovi)

         Derivacije 1

         Derivacije 2

         Derivacije 3

         Derivacije 4. Nizovi.          Dodatak (Nizovi i redovi - slike)

         Nizovi i redovi

         Redovi

         Redovi potencija.

     

           

 

    Zadaci za vježbu: http://piaf.fesb.hr/~ivancica/Matematika_1/