Linearna algebra

 

Predavanja:

  Uvod

  Linearni operatori

Matrice i determinante

Invarijante linearnog operatora

Sustavi linearnih jednadžbi

Unitarni prostori

 

  Ispiti i kolokviji:

Položeni kolokvij ili pismeni ispit vrijedi za jedan usmeni ispit.

 

   Usmeni ispit:

  Usmeni ispit održat će se u:

   

   Molim sve koji imaju namjeru izići na usmeni ispit u nekom od ovih terminima neka mi se jave (borka@pmfst.hr). Ispit mora biti prijavljen preko ISVU-a.