Linearna algebra i matriči račun (za fizičare)

 

Predavanja:

 Pregled osnovnih algebarskih struktura - 1   (Osnovne algebarske strukture - staro)

    Pregled osnovnih algebarskih struktura - 2 (vektorski prostori)

Linearni operatori

Matrice i determinante

Invarijante linearnog operatora

Sustavi linearnih jednadžbi

Unitarni prostor

  Podsjetnik za učenje

 

 

Ispiti i kolokviji:

Položeni kolokvij ili pismeni ispit vrijedi za jedan usmeni ispit. Na usmeni ispit se može izići na bilo kojem od ispitnih rokova uz prethodnu prijavu ispita (preko ISVU-a).

 

   Usmeni ispit:

  Usmeni ispit održat će se u:

   - ponedjeljak, 19.rujna 2016. u 8:30 u dvorani B3-68;

   - četvrtak, 22.rujna 2016. u 8:30 u dvorani B3-68;

   - petak, 23.rujna 2016. u 8:30 u dvorani B3-68;

   Molim sve koji imaju namjeru izići na usmeni ispit u nekom od ovih terminima neka mi se jave (borka@pmfst.hr). Ispit mora biti prijavljen preko ISVU-a.