Fakultet Elektrotehnike Strojarstva i Brodogradnje
Zavod za Strojarsku Tehnologiju
Hrvatski
English

dr. Jani Barle, izv.prof.

Tel: +385-(0) 21-305862 +385-(0) 21-305850
Fax: +385-(0) 21-463877
e-mail: barle@fesb.hr

Datum rođenja: 5. siječnja 1964.
Mjesto rođenja: Split


Obrazovanje:
dipl.ing. strojarstva 1989. Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb (FSB)
mr.sc. 1995. FSB Zagreb
dr.sc. 1998. FSB Zagreb


Zaposlenje:
1990. 1991. Asistent za razvoj novih proizvoda Institut Brodograđevne industrije - Split
1991. 2000. Znanstveni novak - FESB Split
2000. 2001. Viši asistent - FESB Split
2001. 2005. Docent - FESB Split
2005. Izvanredni profesor - FESB Split


Diplomski studij:
Hidraulički i pneumatički sustavi (od 2001.),
Upravljanje kvalitetom (od 2001.),
Održavanje (od 2003.)

Poslijediplomski studij:
Eksperimentalne metode (od 2002).


U novome nastavnom planu izrađenom prema Bolonjskoj deklaraciji planiram izvoditi nastavu na kolegijima Održavanje, Hidraulika i Pneumatika za smjer 630; Hidraulički i Pneumatički Uređaji, Održavanje i Osiguranje Kvalitete smjer 730/735; odnosno Održavanje, Upravljanje Kvalitetom za smjer 760 te Eksperimentalne metode za smjer 830.


Ponuđeni završni radovi prema trenutnim aktivnostima u laboratoriju:

Određivanje elastičnih karakteristika i čvrstoće greda od drvenih laminata.
Elektropneumatiko upravljanje strojem za sortiranje.


Napredniji radovi - istraživanje:

Dijagnostika u procesima strojne obrade.
Akustična emisija.


Vanjska suradnja - dijagnostika:

Motor
Most