L a R I S
FESB Split
Laboratory for Robotics & Intelligent Systems
 
DIGITALNA OBRADA I ANALIZA SLIKE

KHOROS

 

Khoros je program za digitalnu obradu i analizu slike razvijen od strane Khoral Recearch Inc. U okviru predmeta Digitalna obrada i analiza slike na poslijediplomskom studiju na FESBu organizirana je instalacija programa Khoros. Cilj je bilo omoguciti upotrebu ovog programa studentima i djelatnicima FESBa. Na ovim stranicama pripremljene su kratke upute za pokretanje konfiguracije programa, pokretenje programa, te je naveden jednostavan primjer njegovog koristenja.

Khoral Recearch Inc. je pripremio web tecaj za on-line ucenje programa Khoros. Na racunalu adria.fesb.hr postoji mirror site navedenog tecaja.